Personvernerklæring for Epalo AS


Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 30. august 2022.

Epalo AS (Epalo) vil ivareta og beskytte våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldene lovgivning, inkludert personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, og e-postadresse.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Epalo, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene dine.
Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og personvernlovgivingen.

1. Behandlingsansvarlig
Epalo AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Epalo. Med behandlingsansvarlig mener vi den som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene og med hvilke midler opplysningene skal behandles. Behandlingsansvarlig er den som har det overordnede ansvaret for å påse at personopplysningene behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

2. Hvordan vi bruker personopplysninger

2.1 Registrering og innsamling av personopplysninger
Epalo behandler de personopplysningene du oppgir når du bestiller tjenester hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer og kontonummer/kortnummer. I tillegg samler Epalo løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold til oss – for eksempel opplysninger om hvilke tjenester du kjøper.

2.2 Hva personopplysningene brukes til
Vi bruker personopplysningene for å kunne administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og fakturere kjøpene.

Vi kan også benytte personopplysningene for å kunne tilpasse innholdet vi tilbyr til kundenes interesser, analysere forbruks- og markedstrender og forbedre tjenestene våre.

2.3 Bruk av informasjonskapsler eller cookiesPå epoal.no benytter vi informasjonskapsler, såkalte cookies, for å gjøre nettsiden mer brukervennlig. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din datamaskin, telefon eller nettbrett når du besøker et nettsted. Informasjonskapslene hjelper nettstedet til å huske dine innstillinger (eksempelvis brukernavn, språk, tekststørrelse og andre forhåndsvalg) for en viss periode. Informasjonskapsler brukes også for å forbedre funksjonalitet, til å samle informasjon for analyseformål eller for markedsføringsformål.

Epalo samler inn avidentifiserte og anonymiserte opplysninger om besøkende p. Formålet med innsamlingen er å utarbeide statistikk som brukes for å forbedre og videreutvikle innholdet på nettstedet. Eksempler på hvilken informasjon vi henter inn er: hvordan besøkende bruker nettstedet, hvilket nettsted brukeren kommer fra, hvor mange som besøker de ulike sidene, hvor lenge besøket varer, hva de klikker på, hva de handler og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert mener vi at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. IP-adresser blir anonymiseres og kan ikke brukes til å identifisere deg som enkeltperson. Med aggregert nivå mener vi at alle data blir slått sammen til en gruppe og at data ikke behandles individuelt.

Epalo bruker analyseverktøyene til Google Inc («Google») på nettsiden og bloggen, informasjonen lagres hos Google. Informasjon fra dette verktøyet deles ikke med andre aktører.

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler og få tips til sikrere bruk av internett. Vær oppmerksom på at om du sier nei til informasjonskapsler, kan det påvirke funksjonaliteten og brukeropplevelsen på vårt nettsted så vel som andre nettsteder.

2.4 Bruk av facebook pixel: sporting på facebook, instagram og messenger
Facebook står som eier av Instagram, Messenger, Instant Articles og Audience Network og bruk av Facebook pixel dekker derfor også disse kanalene.

En Facebook pixel er en plug-in eller en programvare som ligger på vårt nettsted og som samler informasjon til Facebook. Pixelen samler informasjon fra informasjonskapslene som ligger i din nettleser, og sender dette tilbake til Facebook hvor informasjonen blir samlet sammen med data fra din Facebookprofil.

Informasjon som samles kan være knyttet til din brukeratferd (demografiske data som alder, kjønn, interesser) eller handlinger du utfører som klikk på lenker. Informasjonen er kun tilgjengelig på et anonymisert og aggregert nivå. Informasjonen brukes til analyseformål, målrettet annonsering basert på din brukeratferd samt til å identifisere målgrupper for annonsering som har en profil som er lik din og derfor har en potensiell mulighet for å ha et likt handlingsmønster eller behov.
Ved bruk av Facebook i forbindelse med annonsering vil Facebook i de aller fleste tilfeller være behandlingsansvarlig av personopplysningene. Det er dog noen unntak: Bruk av Facebook Lead Ads, et verktøy for å samle inn epostadresser via Facebooksidene, der både Facebook og Epalo AS vil være behandlingsansvarlige. Dersom Epalo vil ta i bruk dette verktøyet, vil informasjon om brukerens rettigheter være tydelig angitt i annonsen hvor brukeren frivillig legger fra seg persondata. Dersom Epalo bruker opplasting av eksisterende e-postlister for målrettet annonsering på Facebook, vil det kun være rettet mot potensielle kunder som frivillig har gitt sitt samtykke til dette.

3. Sammenstilling av person opplysninger
Epalo forbeholder seg retten til å bruke de sammenstilte opplysningene for å tilpasse våre tilbud og markedsføringshenvendelser til våre kunder.

4. Særlig om bruk av personopplysninger i tilknytning til markedsføring
Vi bruker personopplysninger til å gi deg informasjon om varer som du kan ha interesse av. Hvis du er eller har vært kunde, kan du ha samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon som kunde. Epalo kan da sende deg henvendelser basert på samtykket som du ga i den forbindelse.
Epalo benytter for øvrig epost og SMS og andre digitale kommunikasjonskanaler til markedsføring overfor kunder. Denne markedsføringen gjennomføres i henhold til aktuell lovgivning. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst reservere deg mot dette. Dersom du ikke er eller har vært kunde, vil vi bare benytte elektronisk markedsføring, for eksempel sende nyhetsbrev, dersom du eksplisitt har samtykket til å motta slike markedsføringshenvendelser.

5. Oppbevaring og lagring av personopplysninger
Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Epalo har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av gjeldende lovgivning. Når Epalo ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

6. Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt
Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:med samtykke fra den som opplysningen gjelder,med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lovetter pålegg fra en domstol eller annen myndighetsom ledd i betalingsinnkreving eller lignende der det foreligger saklige grunner Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Epalo tilgjengeliggjør personopplysninger for de selskapene som  – etter avtale med Epalo – bistår med den tekniske eller administrative driften av tjenestene våre.

Når vi gir personopplysninger til slik selskaper, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Epalos krav til behandling og bruk av personopplysninger og gjeldende lovverk.

7. Dine rettigheter
Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Epalo har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Hvis du ønsker retting, utlevering eller sletting av data, må du tak kontakt med oss på e-pos

‍Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo. Datatilsynet vil så vurdere å følge saken videre. Du kan også ta kontakt med oss dersom du vil ha mer informasjon om Epalos behandling av personopplysninger.

8. Revisjon av denne personvernerklæringen
Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom behandlingen av personopplysninger endres eller en revisjon blir nødvendig grunnet endringer i lover eller forskrifter.Epalo vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevne mellomrom når du besøker hjemmesidene våre.