Tilbake til røttene 

–Nedstengtheten har vært utelukkende positivt for oss

 

Klosterfedrene fra de første århundrene flyttet ut i ørkenen for å rense sine hjerter, leve enkelt, be salmene og flette sine kurver. Det moderne klosterlivet kan derimot være sosialt, utadvendt og travelt. Men koronapandemien satt en stopper for det. Hva skjer da?

 

– Vi var kanskje kommet litt utpå jordet i forhold til vårt opprinnelige kall, sier søster Anne-Lise Strøm, priorinne ved Lunden kloster i Oslo, når hun snakker om klosterlivet og distraksjonene i dagens samfunn. Men så kom pandemien og stengte dørene. Lenge. Og ved flere anledninger. Distraksjonene forsvant. Stillheten stod igjen – og brakte med seg en verdi på Lunden kloster: muligheten til å finne tilbake til røttene, ørkenfedrene og det enkle, indre livet i meditasjon.

Video Poster Image