Sjekk disse 6 tipsene før du sender inn manus til forlag

litteratur skriving språk Mar 22, 2021
Tegning av et manus med teksten «Ferdig? Helt sikker?»

Sjekk disse 6 tipsene før du sender inn manus til forlag. Det vil umiddelbart gjøre manuset ditt mer tilgjengelig og lettlest.

Før du sender manuset ditt til et forlag, bør du ta en siste runde på teksten og det formelle oppsettet. Du har kanskje jobbet både lenge og hardt med teksten din. Slettet sider og lagt til sider. Skrevet om. Skrevet om igjen. Nå er du klar til å sende inn. Gjør en siste innsats. Vi leser mer når teksten er lett tilgjengelig. Disse tipsene bidrar til nettopp det.

 

1. Bruk rett font

Teksten din bør være skrevet med en anerkjent font som bidrar til god lesbarhet. Bruk Times New Roman eller Garamond i 12 punkt størrelse.

 

2. Ha korrekt linjeavstand

Linjeavstanden i dokumentet ditt skal være 1,5 linjer. Det bidrar til å gjøre teksten enklere å lese.

 

3. Bruk riktig form for avsnitt

Avsnitt er viktige. De bidrar til god struktur i teksten. Det er i hovedsak to måter å lage avsnitt i teksten på. Den enkleste måten er innrykk. Det er innrykk du skal bruke mesteparten av tiden, for eksempel i dialoger og ved mindre tidshopp og scenskifter.

Trenger du et tyngre avsnitt, bruker du linjeskift. Det skal du være like sparsommelig med som du er raus med innrykk. Linjeskift passer fint når du skifter perspektiv eller gjør store hopp i tid.

Hvis du tenker på avsnitt som et hierarki, kan innrykk være nederst, linjeskift i midten og et nytt kapittel på toppen.

 

4. Form dialogen best mulig

Dersom du har dialog i teksten din, må du følge samme form gjennom hele manuset

«Hvordan gjør jeg det på best mulig måte?» spør du.

«På denne måten», svarer jeg. «Med innrykk og anførselstegn.»

 

5. Ordne alle kapitlene

Du skal bruke samme font og størrelse på alle kapitteltitler. Når du begynner på et nytt kapittel, kan du godt begynne på en ny side. Da blir kapittelskiftet enda tydeligere for leseren.

 

6. Legg følgebrevet ved siden av manuset

Hvis du må sende et følgebrev, legg det som et eget dokument ved siden av manuset ditt. Bruk e-posten til å fortelle det viktigste – i helt korte trekk. Forlagene er ikke like interesserte i historien bak manuset eller din vurdering av manuset som de er i selve manuset.

 

Har du kontroll på alle punktene? Herlig, send inn. Trenger du hjelp? Ta kontakt med oss.

 

 

Bli med videre

  • varsel om gratis webinarer
  • gode tilbud på kurs
  • aktuelle innlegg og nyheter

(Vi deler aldri adressen din. Null søppelpost. Basta)